ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตัดและเชื่อม

โซลูชันของเราสำหรับการตัดด้วยเปลวไฟ พลาสม่า และเลเซอร์

    ก๊าซสําหรับการเชื่อมและการตัดเป็นหัวใจสำคัญของข้อเสนอของแอร์ ลิควิด มามากกว่า 100 ปี เมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีและความรู้ของเราได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าของเรา เราปรับปรุงโซลูชันก๊าซของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายของกระบวนการผลิตโลหะและกระบวนการประกอบในการผลิต

    ก๊าซที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสถานการณ์

    การเชื่อมและการตัดเป็นกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบ เป็นเครื่องจักรและโครงสร้าง

    การตัดใช้เพื่อแยกชิ้นส่วนของแผ่นโลหะ โครงสร้าง และท่อ ซึ่งทำได้โดยการใช้เปลวไฟ พลาสมา หรือการตัดด้วยเลเซอร์ โดยที่ก๊าซเป็นส่วนประกอบของการหลอม เผาไหม้ ทำให้เป็นไอ หรือเป่าวัสดุส่วนเกินออกไป ซึ่งจะทำให้ได้ขอบตัดที่สะอาดการเชื่อมประสานชิ้นงาน ซึ่งมักจะเป็นโลหะ โดยการหลอมขอบของพวกมันเพื่อให้หลอมรวมเข้าด้วยกัน กระบวนการหลักคือการเชื่อมอาร์ค (arc welding) ตัวอย่างเช่น ก๊าซผสมที่มีอาร์กอนเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้เป็นก๊าซคลุมในอุตสาหกรรม

ข้อเสนอหลักของเราอิงตามกลุ่มก๊าซชั้นนำสามกลุ่มดังนี้ :

  • ARCAL™ สำหรับการเชื่อมอาร์ก (กระบวนการ TIG / MIG หรือ MAG)
  • FLAMAL™ สำหรับการตัด oxy-fuel cutting และสำหรับการให้ความร้อนด้วยเปลวไฟหรือการเชื่อมประสาน braze-welding (oxyacetylene welding)
  • LASAL™ สำหรับการตัดด้วยเลเซอร์และการเชื่อม