ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ไนตรัสออกไซด์ทางการแพทย์

ใช้สำหรับการดมยาสลบและบรรเทาอาการปวด บางครั้งใช้เป็นยาเสริมของการดมยาสลบที่สมดุลสำหรับการแทรกแซงการผ่าตัด ช่วยลดปริมาณยาอื่น ๆ และอำนวยความสะดวกในการกำจัดหลังการผ่าตัด

ใช้สำหรับการดมยาสลบและบรรเทาอาการปวด บางครั้งใช้เป็นยาเสริมของการดมยาสลบที่สมดุลสำหรับการแทรกแซงการผ่าตัด ช่วยลดปริมาณยาอื่น ๆ และอำนวยความสะดวกในการกำจัดหลังการผ่าตัด